Műszaki gép, berendezés, eszköz értékbecslése

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlan, termőföld, ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan,
műszaki eszköz, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Műszaki gép, berendezés, eszköz értékbecslése

Műszaki gép, berendezés, eszköz értékbecslése: Irodánk a Rétköz Vagyonértékelő Kft. vállalja tárgyi eszköz (eszközök), műszaki berendezés (berendezések), gép (gépek), erőgépek, szállítóeszközök, munkagép, egyéb berendezés, termelő berendezések, egyéb speciális gépek, számítástechnikai eszköz (eszközök), irodai és egyéb berendezések, eszközök, műszerek, szerszámok, felszerelések, valamint teljes raktárkészletek értékbecslés, vagyonértékelés, értékelés, vagy szakértés elkészítését.

gep-ertekbecsles


A műszaki gép, berendezés, eszköz értékbecslése, piaci forgalmi értékelése szükségessé válhat és jelentős üzleti előnyhöz juthat
, azok adásvételénél, továbbá bérbeadásánál, lízingelésénél, apportálásuknál. cégek egyesülésénél, szétválásánál, cégek felszámolásánál, illetve a cég eszközeinek, könyv szerinti értéken történő nyilvántartásánál, pályázatoknál, hitelfelvételnél, illetve egyéb esetekben.

 

Bankok által megfinanszinozott gépek, eszközök: (új és használt)

I. Tehergépjármű- és busz

• Valamennyi Magyarországon forgalmazott új és használt 3,5 tonna össztömegű,
• valamint a fölötti tehergépjármű
• Pót- és félpótkocsi
• Autóbusz
• Kommunális járművek

II. Termelőgépek, munkagépek, ipari berendezések

• Építőipari gépek logisztikai berendezések
• Fémmegmunkáló berendezések
• Műanyagipari berendezések
• Faipari berendezések

III. Mezőgazdasági gépek

• Új és használt mezőgazdasági gépek és berendezések

IV. Orvosi műszer- és eszköz

• Alapellátást szolgálló gépek, berendezések
• Szakellátást szolgáló gépek, berendezések
• Egyéb gépek, berendezések

V. Egyéb eszközök és berendezések

• Kommunális eszközök
• Csomagológépek
• Élelmiszeripari berendezések
• Nyomdaipari berendezések
• IT/irodatechnikai eszközök (hardware)
• Egyéb speciális termelő berendezések

Az általunk készített értékbecslések a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Alkalmazott Nemzetközi Érvényű Iránymutatása (AIM) és az IVS 220 Nemzetközi Értékbecslési Szabványainak (International Valuation Standars), módszereinek betartásával készülnek el, de figyelembe véve a   25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben rögzített módszertani elveket is.

 

Az AIM iránymutatása gépek és berendezések értékeléséhez:

A befektetett tárgyi eszközök fontos része a gépek és berendezések, melyek sajátos jellemzői meghatározzák az értékelés módszerét.
A gépek és berendezések az ingatlanokkal együtt használatosak, de elmozdíthatóak, áttelepíthetőek is.
Bizonyos szektorokban gyors technológiai változások miatt az ingatlanoknál gyorsabb, vagy kevésbé gyors ütemben amortizálhatóak.

műszaki berendezés értékbecslése

Gépek és berendezések csoportosítása:

• Telephely (üzem) gépcsoport,
más eszközökkel együttesen működtetett eszközök, pl. ingatlan
• Gépek,
a felhasználó üzleti vagy ipari folyamataihoz használatos telepített gép vagy gépek csoportja.
• Berendezések,
a vállalkozás egyéb eszközei, melyek az egység működéséhez szükségesek.

 

Az ingatlanban megtestesülő érdekeltségek értékbecslésébe beletartozó gépek és berendezések.

• Az ingatlan közüzemi és egyéb szolgáltatásához tartozó (gáz, víz, áram, csatorna, tüz és biztonság védelem) gépek, berendezések,

• az üzemi folyamatokhoz nem kapcsolódó berendezések pl. fűtés, meleg víz előállítás, légkondicionálás,

• a kiszolgáló részhez tartoznak pl. kémény, gépház, iparvágány, stb.,

• előfordulhat, hogy a földterülettel és épülettel értékelt gép, berendezés egy harmadik fél érdekeltsége (lízing, egyéb finanszírozási konstrukció)

 

Egyedileg értékelt gépek.

I. A gépek és berendezések két nagyobb eszközkategóriába sorolhatók:

• tárgyi eszközökre: pl. feldolgozó és termelő egységek és berendezések, szerelvények és tartozékaik, irodai berendezések (számítógépek is), irodabútorok, járművek, stb.,

• nem mindig tárgyi eszközként nyilvántartott tételekre, pl. egy adott termékhez rendelt szerszámok, tartalék alkatrészek, operációs szoftverek, raktáron lévő anyagok, befejezetlen beruházás eszközállománya.

II. Az immateriális javak, mivel gyakran együtt használatosak a tárgyi eszközökkel így az értékelés során külön- külön, vagy együtt is értékelhető a feladat függvényében, pl. üzleti ügyviteli nyilvántartások, licencek és megállapodások, számítógépes szoftverek, goodwill, know-how, szabadalmak, védjegyek, stb.


Jelzáloggal megterhelt eszközök

A gépeket, berendezéseket gyakran bérlik, vagy vásárlásukhoz bizonyos finanszírozási konstrukciókat vesznek igénybe. Az értékelési jelentésnek tartalmaznia kell, hogy milyen speciális feltételezések alkalmazásával értékelte az adott eszközt.

 

Az értékeléseknél figyelembe vett tényezők és feltételezések

• az eszközvagyon értékesítési formája, egészben vagy tételesen

 az értékesítés feltételezett módszere,

 környezetvédelmi kérdések,

 üzemen kívül helyezés, elszállítás költsége,

 értékesítés módjának korlátozása,

 gép, berendezás újbóli üzembe helyezés költsége.

Továbbá figyelembe kell venni és meg kell állapítani bizonyos dolgokat, pl. eszközök típusát, specifikációját, teljesítményét, és rendeltetését a fellelhető műszaki dokumentációkból.
Továbbá mérlegelni kell korukat, gazdaságosságukat, állapotukat, funkcionális és gazdasági avulásukat, valamint a teljes és a várható hasznos élettartamukat.
Vizsgálni kell vásárlás esetén a tényleges beszerzési árat, saját előállítás esetében az előállítási költségeket, apport esetében a létesítő okiratban szereplő értéket, térítés nélküli átvétel esetén a nyilvántartási értéket.


Műszaki gép értékbecslése berendelések, 
eszközök vagyonétrékelése:

Az értékbecslési módszer kiválasztása, a fenti tényezők mérlegelésével az értékbecslő feladata.
Az eszközök értékét a nemzetközileg is elismert értékelési módszerek segítségével állapítjuk meg.

• a költség megközelítést,
az eszköz helyettesítési költsége piaci adatokból,

 piaci összehasonlítás megközelítést,
vannak olyan eszközök, amelyekről viszonylag könnyű piaci összehasonlító adatokat gyűjteni (pl.: gépjárművek), de többségük esetében erre nincs lehetőség (pl.: speciális gépek),

• hozam alapú érték megközelítést,

• vagy a paraméteres megközelítést alkalmazhatjuk.

A számításokkal kapott értéket elemezzük, összevetjük, egyeztetjük a könyv szerinti értékkel, és ezek alapján teszünk javaslatot azok nyílt piaci forgalmi értékére.


Szükséges dokumentumok:

Eszközlista, beszerzési érték, beszerzési ár, nettó érték, műszaki leírás, gépkönyv, stb. Az értékeléshez, eszközönként változó dokumentumokra van szükség.

<< Értékbecslés szolgáltatásaink

<< Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez

Címkék: tárgyi eszközök értékbecslése, műszaki berendezések értékbecslése, gépek értékbecslése, erőgépek értékbecslése, erőgépek értékbecslése, szállítóeszközök értékbecslése, egyéb berendezések értékbecslése, termelő berendezések értékbecslése, technológia értékbecslése, speciális gépek értékbecslése, számítástechnikai eszközök értékbecslése, irodai berendezés értékelés, műszer értékbecslés, szerszámok értékbecslése, felszerelések értékbecslése, raktár készletek értékbecslése, eszközök piaci forgalmi értékelése, gépcsoport értékbecslése, ipari gépek értékbecslése, vállalkozás eszköz értékelése, gépház értékbecslés, gyárkémény értékbecslés, lízingelt gép értékbecslés, szoftverek értékbecslése, immateriális javak értékbecslése, licencek értékbecslése, üzleti nyilvántartások értékbecslés, goodwill értékbecslés, know-how értékbecslése, szabadalmak értékbecslése, védjegyek értékbecslése, értékbecslési módszer gépekre, gépérték költség megközelítése, gépérték piaci összehasonlítása, gép hozam értékelése, gépértékelés paraméteres megközelítéssel, gép nyílt piaci forgalmi értéke, gépek ára, gépek becsült ára, raktárkészletek értékbecslése, értékbecslés adásvételi pályázati könyvelési hitelfedezeti célra eszközértékelőtől, munkagépek értékelése,

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!