Mezőgazdasági ingatlan, termőföld értékbecslése

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlan, termőföld, ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan,
műszaki eszköz, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Termőföld értékbecsléseTermőföld értékbecslése: Mezőgazdasági ingatlan, földterület a termőföld a rajta lévő telepítménnyel, önállóan, vagy vele együtt nyilván tartott mezőgazdasági rendeltetésű felépítménnyel, pincével.
A termőföld egy olyan külterületi földrészlet, amelyet, szántó, gyümölcsös, szőlő, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban tartanak nyilván.

mezogazdasagi-ingatlan-ertekbecslese


Mezőgazdasági ingatlan, termőföld értékbecslés módszerei:Termőföld értékbecslése. A mezőgazdasági földterületek használatát az úgynevezett „Földtörvény” a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, szabályozza.
mezőgazdasági ingatlanok, termőföld értékbecslését a szakmai normáknak megfelelően a TEGOVA vagyonértékelési útmutatójának, az EVS (2003,2009,2012) irányelveinek megfelelően készítjük el, de figyelembe véve a
 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben rögzített módszertani elveket is.

A föld értékelésében többféle értékbecslési eljárás ismert. Szücs I. (1998) a Föld ára és bére című könyvében az alábbi földár becslési módszereket ismerteti:


termőföld értékbecslés
A földjáradék tőkésítésével becsült földár,
 a helyettesítési költség alapján becsült földár,
• 
a járadékgyűjtéssel becsült földár,
• az árnyékárak segítségével becsült földár,
• a bérleti díjakból levezetett földár,
• különféle információk segítségével becsült földár,
• a földjövedelem és a bérleti díj kombinálásával készült komplett földár becslési módszer.Mivel a termőföld nem amortizálódik és nem reprodukálható. ezért az érték megállapítás költségalapú módszerrel nem történhet. Ezért a termőföld értékének meghatározása alapvetően kétféle módszerrel történik (Berdár B.-Mizseiné Nyíri J., 2000).

 A piaci összehasonlító adatok elemzésével

A termőföld értékbecslése piaci összehasonlítással a TEGoVA az állóeszköz-értékelők Európai Csoportja (EVS 2003) előírásai alapján készítjük el figyelembe véve a fenti FM rendelet előírásait is.

A jól ismert ügyletek, hasonló földrajzi elhelyezkedésű, és minimum három azonos típusú ingatlan összehasonlításával, korrekciós tényezők alkalmazásával készítjük el az értékelést. Az így kapott fajlagos érték általában egy hektár területre vonatkozik, az így kapott fajlagos érték és az ingatlan méretének szorzata, a piaci érték.

• A hozamszámításon alapuló módszerrel

A hozam alapú értékelésnél, az ingatlanértékét három, külön- külön tényező együttes összege határozza meg az alábbiak szerint: a termőföld forgalmi értéke+a telepítmény értéke+az ingatlanon található felépítmény forgalmi értéke.
Alkalmazhatunk közvetlen területi alapú, támogatás figyelembevételével számított hozam alapú értékelést is. Termőföld értékelését, a földnyilvántartásban szereplő aranykorona érték figyelembe vételével kell elvégezni.
Ez egy speciális bonyolult módszer. Különböző művelési ágban lévő termőföld értékét más- más képlet segítségével állapítjuk meg.

További módszerek:

• Kardos Kázmér a Nemzeti Földalap értékbecslői részére kidolgozta az úgynevezett TÉR (Termőföldingatlanok Értékbecslési módszere) rendszert. A termőföld értékelését három módszerrel és azok súlyozásával értékeli.
• A Nemzeti Földalapba tartozó termőföld értékelése történhet egyszerűsített értékbecslési módszerrel is, melyet a 2007.évi CVI. tv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) rendelet szabályoz.
• Szőlő, gyümölcs kultúrák, ültetvények értékelésénél figyelembe kell venni és kiegészül a 254/2002. Kormányrendelet mellékletében található költségalapú számítással.

Erdő értékbecslése

a 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint csak olyan értékelés fogatható el, mely Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán oktatott „Erdőérték és kárérték számítás” módszer szerint készült.
Minden képesített vagyonértékelő a rendelet szerint egyszerűsített értékbecslést végezhet 0,5ha-os erdő területhatárig. Az ettől nagyobb területű erdőértékelést irodánk erdőmérnök szakértő bevonásával oldja meg.

<< Értékbecslés szolgáltatásaink

<< Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez


Címkék: jövedelemtermelő ingatlan értékbecslés, befektetési célú ingatlanok értékelése, kereskedelmi ingatlan értékbecslés, iroda értékbecslése, irodaházak értékbecslés, üzlethelyiségek értékbecslése, áruház értékbecslése, szakáruház értékbecslés, hipermarket értékbecslés, bevásárló központ értékbecslés, outlett center értékbecslés, raktárak értékbecslése, logisztikai központ értékbecslés, vendéglátó üzletek értékbecslése, szabadidős létesítmény értékbecslés, szállodák értékbecslése, tranzit szálló értékbecslése, üdülő és gyógyszálló értékbecslése, turista- és menedékház értékbecslés, motel értékbecslése, diákszálló értékbecslés, éttermek értékbecslése, cukrászda értékbecslése, büfé értékbecslése, presszó értékbecslése, mozik, multiplex, színház értékbecslése, élménypark értékbecslése, strand, uszoda, gyógyfürdők értékbecslése, rendezvényközpontok, vásárközpontok értékbecslése, fejlesztési ingatlan értékbecslése, építési telek felértékelése, bővíthető ingatlan értékbecslése, kereskedelmi célú üzletek vagyonértékelése,

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!