Értékhelyesbítés

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlan, termőföld, ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan,
műszaki eszköz, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Értékhelyesbítés számvitelhez

 


Értékhelyesbítés számvitelhez: A számviteli törvényben megfogalmazott, egyre szélesebb körben elterjedő értékhelyesbítéshez (átértékeléshez) is segítséget nyújtunk.

 

ertekhelyesbites

 

Értékhelyesbítés számvitelhez: A jogalkotó módosította az 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről, az 1995. évi XX. törvénnyel és a szabályos számviteli törvénybe beemelte az értékhelyesbítés intézményét.

A cégek a számviteli szabályok szerint nyilvántartott ingatlan, és eszközeinek értékét, a reális piaci viszonyok figyelembevételével módosíthatja.
Az értékelés során a vagyon elemei önálló új értéket kapnak, ami a cég, könyv szerinti értéken történő nyilvántartását segíti.

Ha az egyedi eszköz piaci értéke több mint a könyv szerinti nettó érték, akkor a különbözetet, az eszközök között értékhelyesbítésként, míg a források között a saját tőke részeként értékelési tartalékként kell kimutatni, azzal a megkötéssel, hogy a két érték mindig azonosan változhat, és mindig azonos összegű legyen.

Főként jelentős eszközállománnyal rendelkező társaságok esetében van nagy jelentősége. Szakértő irodánk bevonható a munkába, ahol a műszaki- és ingatlanszakértőink, a cége könyvelőjének útmutatása szerint végzi el a piaci értékelést. Az értékhelyesbítés után, amortizáció már nem számolható el.

Értékhelyesbítés számvitelhez csak december 31-i állapotra hajtható végre.

Értékhelyesbítés számvitelhez megállapításainak elszámolásának szabályszerűségét könyvvizsgálóval, könyvvizsgálat keretében kell ellenőriztetni.

 

A törvény szerint nevesített értékhelyesbítésbe bevonható eszközök köre:

 

ingatlan-ertekhelyesbites

• Ingatlanok,

 ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok,

 tárgyi eszközök: pl. gépek, feldolgozó és termelő egységek
és berendezések, szerelvények és tartozékaik, irodai berendezések
(számítógépek is), irodabútorok, járművek, stb.,

 nem mindig tárgyi eszközként nyilvántartott tételek:
pl. egy adott termékhez rendelt szerszámok, tartalék alkatrészek,
operációs szoftverek, raktáron lévő anyagok, befejezetlen beruházás eszközállománya.

 az immateriális javak, mivel gyakran együtt használatosak a tárgyi eszközökkel így az értékelés során külön- külön, vagy együtt is értékelhető a feladat függvényében, pl. üzleti ügyviteli nyilvántartások, licencek és megállapodások, számítógépes szoftverek, goodwill, know-how, szabadalmak, védjegyek, stb.

• tenyészállatok.

Egy cég eszközeinek, könyv szerinti értéken történő nyilvántartása ugyanolyan fontos, mint az ingatlanok esetében.

A vállalkozása mérlegében lévő vagyontárgyak újra értékelésével, értékhelyesbítéssel jelentős pénzmegtakarításhoz juthat.

 

<< Értékbecslés szolgáltatásaink

<< Tovább az értékbecslés, vagyonértékelés árajánlat, megrendeléshez


Címkék: értékhelyesbítés, ingatlan értékhelyesbítés, vagyonértékű jogok értékhelyesbítése, tárgyi eszközeinek értékhelyesbítése, gépek értékhelyesbítése, berendezések értékhelyesbítése, immateriális javak értékhelyesbítése, tenyészállatok értékhelyesbítése, értékhelyesbítés cégeknek, értékhelyesbítés vállalkozásoknak, vagyontárgyak újra értékelése, eszközök átértékelése,

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!