Lakosságnak értékbecslés, vagyonértékelés

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlan, termőföld, ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan,
műszaki eszköz, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Lakosságnak értékbecslés vagyonértékelés

Lakosságnak értékbecslés vagyonértékelés. Ha Önnek bármilyen célból értékbecslésre, vagyonértékelésre, vagy igazságügyi szakértésre van szüksége, hívjon, vagy írjon és megoldást találunk problémájára.
Olvassa el a megrendelés menetét, módszereit, milyen ingatlanok étékbecslését vállaljuk, és mikor szükséges Önnek az értékbecslés.

lakossagnak-ertekbecsles-vagyonertekeles

Megrendelések menete

– Kapcsolatfelvétel, történhet, telefonon, e-mailen, weboldali űrlapról és személyesen az irodában;
– Információ, alapadatok bekérése;
– Árajánlat adása személyesen, telefonon, vagy e-mailen;
– Szerződés megkötése;
– Adatgyűjtés, helyszíni szemle, értékbecslés elkészítése,;
– Az értékbecslés nyomtatása, postázása, vagy az irodában történő átadása.

Lakosságnak értékbecslés vagyonértékelés

Hétvégén is hívható központi telefonszám: +36 30 914 1585
e-mail:  iroda@retkozingatlan.hu

Kattintson ide: Megrendelés, árajánlatkérés!
Ha az űrlapot kitöltötte, én vagy a munkatársam rövid időn belül telefonon megkeressük!

Az értékbecslés célja, a feladat meghatározása:

Az értékelés célját a Megbízó tájékoztatása szerint kell meghatározni. Ennek megfelelően, a Szakértőnek meg kell határoznia feladatot, az értékelésbe vont ingatlan piaci forgalmi értékéről kell állást foglalnia.

Az ingatlan értékelés célja lehet:

csaladi-haz-ertekbecsles

– Az ingatlan eladása miatti értékbecslés;
– Az ingatlan bérbeadása miatti értékbecslés;
– Jelzálog, hitel miatti értékbecslés;
– Vagyonértékelés;
– Vagyonmegosztás miatti értékelés;
– Adózáshoz kapcsolódó értékelés;
– Öröklés miatti értékbecslés;
– Kisajátítás esetén;
– Egyéb esetekben. stb.

Értékelési módszerek:

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2009, 2016), a többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

• piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelési módszer,

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó vagyonértékelő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott területen, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb az érték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. pl.: családi házak, lakások, telkek, stb.

Összehasonlítás alapját képező tényezők:

• Elhelyezkedés, megközelíthetőség;
• realizált ügylet szerinti ár;
• értékesítési időpont;
• infrastrukturális ellátottság;
• méret, alak;
• műszaki állapot.

• hozamelvű értékelés módszer,

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.


A hozamszámítás lépései összefoglalva:

– Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése;
– A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték;
– A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként;
– Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként;
– A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása;
– A tőkésítési kamatláb meghatározása.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:
Az érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, akkor is a jelenlegi használatot kell figyelembe venni.

• költségalapú értékelés módszer

A költségalapú érték (nettópótlási érték) megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét.


A módszer fő lépései:

A telekérték meghatározása piaci összehasonlítással;
A felépítmény újraépítési, vagy pótlási költségének meghatározása
Avulások kiszámítása.
Piaci viszonyok miatti módosító tényező kiszámítása
Érték képzés.

 

Értékelési módszerek kiválasztása

Lakóingatlanok esetében a valós piaci forgalmi értéket leginkább a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel lehet kapni. A hozamszámításon alapuló módszert, jövedelemtermelő ingatlanoknál alkalmazzuk. (pl. lakás bérbeadása)
A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási költsége alapján adja meg.
Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az
erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez tartozó földterületet.

A következő lakóingatlanok értékbecslését vállaljuk:


• Városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások,
hagyományos építési, vagy vázas építési technológiával épültek, és egyedi alaprajzzal.

• Lakótelepi típuslakások,
jellemzően többlakásos lakóépületben, azonos típusúak, iparosított panel technológiával épültek.

• Sorházi lakások
átmenetet képeznek a családi házas ingatlanok és az egyedi jellegű társasházi lakások között.

• Családi házas ingatlanok
jellemzője, hogy nem mutatnak hasonlóságot, egyedi elrendezésűek.

• Ikerházak
a telekhatáron kapcsolódó két egyforma lakás, melyek egymás tükörképe

• Luxus villa, kúria, kastély
fő jellemzői, méretük, egyedi építő anyag, külső megjelenés, egyedi felszerelés.

• Tanya
egy mezőgazdasági, külterületen lévő ingatlan, mely lakó funkcióval is rendelkezik.

• Hétvégi házak
értékelése a családi házakhoz hasonlóan értékelendő

<< tovább az értékbecslés díjához,

<< tovább az értékbecslés ajánlatkéréshez.

Címkék: értékbecslés, ingatlan értékbecslés, telek értékbecslés, lakás értékbecslés, sorház értékbecslése, családi ház értékbecslése, panel lakás értékbecslés, tanya értékbecslés, luxusingatlan értékbecslése, falusi lakóházak értékbecslése, hétvégi házak, nyaralók, üdülők értékbecslése, külterületi ingatlanok értékbecslése (zártkert, termőföld: szántó, gyümölcsös, szőlő, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban tartanak nyilván.

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!